Τελευταία τεχνολογία φορητών σκουπών Dyson | επίσημη ιστοσελίδα
  

Heavy duty performance for big cleans.
Cord-free versatility for everyday use.

Dyson cordless stick vacuums

A woman cleaning hard floor and carpet with a Dyson V11™ vacuum
Dyson's most powerful, intelligent cordless vacuum1 
Senses and adapts to all floor types (in Auto mode with High Torque cleaner head)
X models available from XXX
Intelligent cleaning modes optimise performance for all tasks
LCD screen reports performance in real time
Up to 60 minutes' run time2 (in Eco mode on hard floor)
Up to 40% bigger bin3 with hygienic 'point and shoot' bin emptying
Whole-machine filtration. Captures 99.97% of microscopic dust particles as small as 0.3 microns4

Powerful suction to deep clean everywhere.
Up to 60 minutes' run time5
Up to 40% bigger bin3 with hygienic 'point and shoot' bin emptying
Whole-machine filtration. Captures 99.97% of microscopic dust particles as small as 0.3 microns4

Powerful suction from the Dyson digital motor V6.
3 models available from £XXX
Up to 20 minutes' run time6 (in Powerful suction mode with non-motorised tool)
Additional tools for flexible cleaning
Powerful suction for versatile cleaning.
Up to 40 minutes' run time7 (in Powerful suction mode with non-motorised tool)
Direct drive cleaner head for strong pick-up
Hygienic bin emptying
Whole-machine filtration

Όλες οι φορητές σκούπες Dyson διαθέτουν:

 • Επιπλέον εξαρτήματα

  Επιπλέον εξαρτήματα

  Όλες οι σκούπες Dyson παραδίδονται με εξαρτήματα σχεδιασμένα από την Dyson για απαιτητικό σκούπισμα σε δυσπρόσιτα σημεία του σπιτιού.

 • Επίδειξη αδειάσματος κάδου της σκούπας DC45

  Υγιεινό άδειασμα κάδου

  Με ένα πάτημα του κουμπιού η σκόνη απομακρύνεται.

 • Βάση σύνδεσης της DC45

  Βάση στήριξης

  Χρησιμοποιείται για τη φύλαξη και φόρτιση της συσκευής, καθώς και την αποθήκευση επιπλέον εξαρτημάτων.

 • Ενισχυμένη ισχύ της DC45

  Ενισχυμένη ισχύς

  Αυξημένη ισχύς απορρόφησης για τις πιο απαιτητικές εργασίες.

 • Γραφική αναπαράσταση μπαταρίας ιόντων λιθίου

  Αμείωτη ισχύς

  Οι φορητές σκούπες Dyson τροφοδοτούνται από μπαταρίες αμείωτης ισχύος.

 • Γραφική αναπαράσταση του αριθμού 2 εντός κύκλου, που αντιπροσωπεύει τη 2-ετή εγγύηση

  2 χρόνια εγγύηση

  Όλες οι φορητές σκούπες Dyson παραδίδονται με εγγύηση 2 ετών για ανταλλακτικά και κόστος εργασίας.

;