υπολογισμούς

Dyson Airblade™ Υπολογισμοί

Στη Dyson σχεδιάζουμε μηχανήματα που λειτουργούν σωστά και, για να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας τους, εφαρμόζουμε απόλυτη διαφάνεια για όλες τις δηλώσεις μας.

Δυστυχώς, μερικοί από τους ανταγωνιστές μας δεν κάνουν το ίδιο. Συχνά κάνουν παραπλανητικές δηλώσεις που μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση.

Παρακάτω ακολουθεί επεξήγηση του υπολογισμού των δηλώσεών μας. Εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στον αριθμό 00357-24-532220

Εξοικονόμηση κόστους:

Στη Dyson χρησιμοποιούμε τους ακόλουθους αριθμούς για τους υπολογισμούς μας:

Αριθμός χαρτοπετσετών ανά χρήση = 2

Αυτό βασίζεται στη δική μας εσωτερική έρευνα. Γνωρίζουμε ότι συχνά οι άνθρωποι μπορεί να χρησιμοποιήσουν περισσότερες από 2 χαρτοπετσέτες για να στεγνώσουν τα χέρια τους, αλλά, πιστεύουμε ότι η εκτίμηση κόστους πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο προσεκτική.

Κόστος χαρτοπετσετών = 0.01 €

Αυτό βασίζεται στη δική μας εσωτερική έρευνα. Λάβαμε το κόστος των χαρτοπετσετών από τις πέντε δημοφιλέστερες πηγές και υπολογίσαμε το μέσο κόστος για όλες τις περιοχές.

Χρήση μπάνιου ημερησίως = 200

Αυτό βασίζεται στην εσωτερική έρευνά μας για τη χρήση ενός μπάνιου μέσου μεγέθους. Για μικρότερα μπάνια, για μικρή κίνηση, χρησιμοποιούμε μέγεθος χρήσης της τάξεως του 100, και για περιοχές με μεγάλη κίνηση όπως κέντρα εξυπηρέτησης ή μπάνια αεροδρομίων, χρησιμοποιούμε μέγεθος χρήσης της τάξεως του 400.

Αριθμός ημερών χρήσης του μπάνιου = 365 ημέρες.

Λαμβάνουμε υπόψη ολόκληρο το έτος.

Κόστος ηλεκτρισμού ανά kWh = 0.10 €

Αυτό βασίζεται στη δική μας εσωτερική έρευνα. Λάβαμε το κόστος ηλεκτρισμού από 5 διαφορετικές πηγές και υπολογίσαμε το μέσο κόστος για όλες τις περιοχές.

Watt = σύμφωνα με τον κατασκευαστή

Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής = όπως ορίζεται από τον κατασκευαστή ή σύμφωνα με τις δοκιμές της Dyson.

Χρόνος στεγνώματος βάσει του Πρωτοκόλλου P335 του Εθνικού Ιδρύματος Υγιεινής’s (NSF P335).

Προσοχή: οι περισσότεροι κατασκευαστές στεγνωτήρων χεριών δεν τηρούν το πρωτόκολλο NSF P335, έτσι ενδέχεται να αναγράφουν εσφαλμένους χρόνους στεγνώματος. Το NSF είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός με ειδίκευση στην υγιεινή. Εάν επιθυμείτε ακριβή χρόνο στεγνώματος, επιμείνετε να λάβετε τα αποτελέσματα δοκιμών κατά το NSF P335.

Πώς υπολογίζουμε το λειτουργικό κόστος για τις χαρτοπετσέτες;

Το ετήσιο λειτουργικό κόστος χαρτοπετσετών υπολογίζεται από =
Το μέσο αριθμό χαρτοπετσετών που χρησιμοποιείται για το στέγνωμα των χεριών x το μέσο κόστος των χαρτοπετσετών x τον εκτιμώμενο αριθμό χρήσεων ημερησίως x έναν εκτιμώμενο αριθμό ημερών κατά τις οποίες το μπάνιο χρησιμοποιείταιΠώς υπολογίζουμε το κόστος λειτουργίας του στεγνωτήρα χεριών Dyson Airblade™ και άλλων στεγνωτήρων χεριών;

Για αυτό τον υπολογισμό υπάρχουν 2 βήματα.

Βήμα 1: Λειτουργικό κόστος κατά τη χρήση (χωρίς λειτουργία αναμονής)

Χρόνος στεγνώματος του στεγνωτήρα χεριών (σε ώρες) x ονομαστική τιμή watt του στεγνωτήρα χεριών (kW) x ο εκτιμώμενος αριθμός χρήσεων ανά ημέρα x ο εκτιμώμενος αριθμός ημερών χρήσης του μπάνιου x τιμή ηλεκτρισμού ανά kWh.

Βήμα 2: Λειτουργικό κόστος κατά τη χρήση (με λειτουργία αναμονής)

Το αποτέλεσμα του βήματος 1 +

((Τιμή ηλεκτρισμού ανά kWh * αριθμός ωρών ανά έτος) – (εκτιμώμενες χρήσεις ανά ημέρα (100/200/400) * χρόνος στεγνώματος στεγνωτήρα χεριών (σε ώρες))) * Ισχύς σε λειτουργία αναμονής (kW)

= Ετήσιο λειτουργικό κόστος;